Waarden

  • Het continu verbeteren van de dienstverlening naar de gebruiker toe, als basis voor verdere ontwikkeling van de voorziening.
  • Met respect voor de handicap, de mogelijkheden en beperkingen van de gebruiker.
  • Zonder onderscheid te maken op grond van etnische achtergrond, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.
  • Het voortdurend trachten te verbeteren van de voorziening teneinde de integratie van de gebruiker te optimaliseren.
  • Het geloof in de zelfontplooiing van de gebruiker.
Terug