Missie

  • De mogelijkheid bieden aan personen met een arbeidshandicap om een beroepsactiviteit uit te oefenen.
  • Het tegemoetkomen aan de nood van de gebruiker aan tewerkstelling, omdat deze hier niet in slaagt binnen het reguliere arbeidscircuit.
  • De gebruiker stimuleren en helpen zijn arbeidsvaardigheden te vervolmaken, teneinde een doorstroming naar het ‘open bedrijf’ mogelijk te maken.
  • Het aanbieden van een competente omkadering die rekening houdt met de noden van de gebruiker.
Terug